Pastorační centrum v Lulči

autor: Jan Tesař - S.I.S. spol. s r.o.

 

  • studie

 

studie: 2011

 

 

Pastorační centrum se nachází ve v malebné obci Luleč na úbočí Drahanské vrchoviny, asi 9 km od Vyškova.

Obec je vyhledávaným turistickým cílem i rekreační oblastí, zejména pro blízkost hlubokých lesů, možností letního koupání v přírodních podmínkách ale i pro nedaleké turistické zajímavosti.

 

Pastorační centrum Duchovní služby AČR vzniklo koncem devadesátých let jako přestavba farních objektů uzavřených do malebného nádvoří. Po rozsáhlých úpravách bylo centrum k plné využitelnosti otevřeno 6. července 2007 a slouží jako - svého druhu jediné - výcvikové a školící zařízení, ve kterém se pořádají etické semináře pro vojáky v základním výcviku, instruktory výcviku, vrchní praporčíky a další. Je i místem setkání vojáků a jejich rodin před odjezdem na zahraniční mise i po jejich návratu.

O areálu Pastoračního centra lze bez nadsázky prohlásit, že je místem se silným „geniem loci“, tedy místem, které je obdarováno určitým duchovním nábojem, projevujícím se svým klidem, krásou a neokázalou elegancí. Místem, kde se člověk cítí dobře. Má široké možnosti sportovního a rekreačního vyžití. Právě proto bylo toto místo vybráno jako centrum Duchovní služby AČR pro přípravu vojáků vyslaných do zahraničních misí. Dalším důležitým důvodem výběru byla strategicky vhodná vzdálenost (10 km) od areálu Velitelství výcviku - Vojenské akademie ve Vyškově, které je hlavním místem, kde se koncentruje výcvik a vzdělávání všech vojenských profesionálů z celé Armády České republiky.

 

Uvažovaná dostavba centra, která je předmětem této studie, je chápána jako určité završení snahy o vytvoření kvalitního a duchovního prostředí, ve kterém se budou setkávat a připravovat lidé, kteří v rámci svého poslání budou nasazeni do vojenských akcí. Promyšlené a kvalitní zpracování uvažované dostavby by mělo sloužit především jako vhodné zázemí pro konání seminářů, kurzů, konferencí a to jak na národní úrovni, tak i mezinárodní v rámci Severoatlantické aliance.

 

V současné době jsou všechny objekty opraveny a slouží danému účelu, avšak kapacitně zcela nedostačují. Cílem dostavby je doplnit požadované kapacity a rozšířit je o kvalitní multifunkční prostory pro konání větších konferencí a nejrůznějších setkání a s tím související ubytování, stravování, provozní zázemí a sportovní a rekreační využití.