RD v Senticích

autor: Jan Tesař - S.I.S. spol. s r.o.

 

  • studie
  • dokumentace pro úr, sp
  • realizační dokumentace
  • realizace
  • interiéry

 

projekt: 2003-05, realizace: 2005-08

 

 

Zadáním investora bylo vytvořit příjemné a atraktivní rekreační sídlo s možností delšího celoročního pobytu. Představa vytvořit zabydlenou venkovskou stodolu volně posazenou na louku předurčovala použití hlavního materiálu domu - kamene. Statické požadavky konstrukce, vzešlé především z velikostí a tvarů otvorů - hlavních kompozičních činitelů v elementární obálce, nakonec vedly k rozhodnutí "odlít" celý objekt ze železobetonu. Vodorovné pohledové pásy betonu v úrovni 1. np a podkroví nesou výplňové zdivo vyskládané z hrubého kamene - moravské droby. Kámen je užit i na šikmých plochách střech.
Tvar domu je maximálně střídmý a elementární - obdélník o velikosti 16,6 x 8,3 m. Hřeben sedlové střechy není umístěn centrálně, rovněž výšky atik jsou v různé úrovni. Tato kompoziční hra odpovídá vnitřnímu programu v podkroví. Dva vikýře, ohraničené rámy z pohledového betonu, jsou jediným výraznějším kompozičním prvkem hmoty. Hlavními kompozičními prvky jsou velké otvory do fasády různým způsobem reagujícím na dispozici domu. Jedná se o velká francouzská okna, horizontální okna ke zvýraznění okolní krajiny z pohledu zevnitř a také "vybrání" hmoty ve formě lodžie a zasunutého závětří.